Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Person som kryssar i rutor

Fokusområden

Genom systematiskt förbättringsarbete i tvärprofessionella team utvecklar vi våra arbetssätt. Vi förbättrar samarbete mellan medarbetare och enheter. Vi sprider kännedom om andra exempel och goda resultat – med målet en bättre och ännu säkrare vård än i dag. Vår ambition är att alltid ge våra patienter det bästa möjliga.

Det övergripande målet är att minska gapet mellan vad vi gör idag och vad som är möjligt att göra enligt forskning och beprövad erfarenhet. Grunden för detta är systemtänkande, kunskapsteori, mätningar över tid och förståelse för variation i mätresultaten samt kunskap om förändringspsykologi.

Kvalitet som strategi

Region Jönköpings län har valt kvalitet som strategi för sin organisationsutveckling. I det ligger begrepp som lärande och förnyelse, systemsyn, ständiga förbättringar, gemensamma grundläggande värderingar, systematiskt förbättringsarbete, nya arbetssätt och "bästa möjliga".
Med detta som utgångspunkt förändras inriktningen på regionens och därmed delar av Qulturums aktiviteter och aktuella fokusområden över tid.
 

Kontakt

Göran Henriks

 

Uppdaterad: 2018-10-10
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion