Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Qulturumhuset på Ryhovsområdet.

Om Qulturum

Qulturum erbjuder hjälp och stöd i arbetet med att förändra system snarare än traditionella kurser.

Vi erbjuder kompetensförnyelse, möjligheter till reflektion och handledning i utveckling och förändring med hjälp av moderna hjälpmedel och förbättringsverktyg.

Qulturum är en enhet att vända sig till för att utveckla ny kunskap om förbättringar och förnyelse av hälso- och sjukvård. Det gäller utveckling som rör patientcentrering, samverkan/vårdflöde, ledarskap, kliniska förbättringar, patientsäkerhet, läkemedelsanvändning med mera.

Qulturum är ett centrum för utveckling av arbetssätt och nya metoder för utvecklingsarbete samt utvärdering inom strategiskt viktiga förbättringsområden och ledarskap i hälso- och sjukvård.

Qulturum vill vara en mötesplats för alla som vill vara med och utveckla och förbättra svensk hälso- och sjukvård.

Allt arbete utgår från vårdens vardag och arbetet sker dagligen i ett nära samarbete med medarbetare inom hälso- och sjukvård – oftast i arbetslag där alla yrkeskategorier är representerade. Vi genomför utvecklingsprogram,  förbättringsarbeten, ledarutveckling, konferenser och andra aktiviteter.

Vår verksamhetsidé

Qulturum strävar efter att vara en ledande gemensam mötesplats för nytänkande, kreativ samverkan, metodutveckling och kompetensutveckling. Medarbetare i hälso- och sjukvård ska känna stolthet över sitt arbete och de som får vård ska känna tillit och trygghet i den vård de får.

  • I partnerskap med uppdragsgivare skapa förutsättningar för att utveckla ledarskapet och verksamheten.
  • Medverka till ett långsiktigt arbete med kvalitetsförbättringar och förnyelse i hela Region Jönköpings län.
  • Stödja och utveckla arbetssätt och kvalitetssystem inom patientorienterad verksamhet, professionell kvalitet och ledning/ledarskap.
  • Utveckla och sprida nya metoder för resultatorientering och förbättringskunskap.

 

Huset Qulturum

Qulturumhuset på Ryhovsområdet. Huset har gamla anor.

Qulturumhuset, hus B4, finns i parken intill Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, nära E4:an. Huset var tidigare matsal och kök för Smålands skytteregemente år 1916—1928. Därefter hölls en industrimässa här under två år.

Från början av 1930-talet gjordes hela området om till det som tidigare kallades mentalsjukhus och psykiatriska klinikerna hade matsal och kök här ända in på 90-talet.

I huset fanns även lokaler för fackföreningarna och sjukvårdsområdets möbelförråd.

I slutet av 90-talet beslutade dåvarande Landstinget i Jönköpings län att huset skulle totalrenoveras för att inrymma flera enheter som arbetar med verksamhetsutveckling och förbättringar. Detta skedde i samarbete med Apoteket och namnet blev Qulturum.

Namnet Qulturum

Qulturum bygger på QUL, som är landstingsvärldens kvalitetssystem (Qvalitet Utveckling Ledarskap) och ord som forum (mötesplats), futurum (framtid) och kultur (vi arbetar med att föra in nya arbetssätt och metoder i organisationen för att påverka beteenden, vanor och organisationskultur).

Metodikum

Metodikum är Region Jönköpings läns kliniska träningscentrum där medarbetare kan öva sin skicklighet i olika aktiviteter som behövs för att utföra sitt yrke, allt från att sätta nålar till att utföra titthålskirurgi eller träna situationer som ett arbetslag kan hamna i vid exempelvis akuta lägen.

På Metodikum finns simulatorer och apparater som bland de mest avancerade i världen. Metodikum är en enhet inom Qulturum. Metodikums webbplats (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2020-12-08
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion