Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Person som ritar ett PGSA-hjul

Metoder

Qulturum erbjuder även aktiviteter och program om metoder och verktyg att använda i verksamheters systematiska förbättringsarbete, till exempel förbättringsmodellen, som innehåller delar om att sätta mål, mäta och ta fram idéer samt att prova göra förändringar i små steg som blir hållbara. Andra verktyg är fiskbensdiagram och påverkansanalys för att kartlägga gapet med hur vi gör och hur vi skulle kunna göra om vi tar till oss vad som skulle kunna göra enligt forskning och erfarenheter.

Qulturum erbjuder stöd i förbättringsarbete vad gäller exempelvis att göra gap- och påverkansanalyser eller ta fram handlingsplaner, riktlinjer, checklistor. Genom att göra metoder och verktyg tillgängliga på Qulturums webbplats underlättar vi spridningen av dessa.

Symbol för förbättringsmodellen

Kontakt

Qulturum

Gör ett personligt förbättringsarbete

En kurs som ger en första insikt i teori och praktik om förbättringskunskap

Genombrott.nu

Digitalt verktyg som stöder olika arbetsplatsers förbättringsarbete inom vården

En tidning om förbättringskunskap

"Att leda för bättring" - utgiven av dåvarande Landstings-förbundet

Filmer och video

Institute for Healthcare Improvement har ett flertal presentationer om förbättringsarbete på video eller som ljudfil att se och lyssna på när det passar dig bäst. Mer info om IHI:s video on demand. Se även Qulturums filmsida.

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion