Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Person som ritar diagram

Resurser

Qulturum är Region Jönköpings läns strategiska och stödjande enhet för verksamhetsutveckling. Här kan regionens verksamheter finna både teoretiskt och praktiskt stöd i sitt utvecklings- och förbättringsarbete.

Qulturum genomför utvecklingsprogram, leder eller stödjer förbättringsarbeten, anordnar kontinuerligt ledarutveckling, konferenser och andra aktiviteter. Qulturum erbjuder metodstöd, coaching och stödjer processledning.

Inom nämnda områden svarar Qulturum för omvärldsbevakning och att till exempel finna nya metoder att utveckla arbetssätt i vård och omsorg och. Qulturum arbetar i nära samverkan med verksamheter både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
 

Kontakt

Göran Henriks

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion