Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Webbplatser

Andra i Sverige som arbetar med verksamhetsutveckling

 • Sveriges Kommuner och Landsting: webbplats för verksamhetsutveckling inom vård och omsorg
 • Memeologen i Västerbottens läns landsting
 • Utvecklingscentrum Region Skåne
 • Vårdprocesscentrum Region Östergötland
 • Sjukvårdsstrategiskt team, i Västra Götalandsregionen
 • Vårdsamordning - en kunskapstjänst för personal i hälso- och sjukvården Stockholms läns landsting

Inspirationskällor internationellt

 


 

Andra intressanta webbplatser

ICoHN - ett kollaborativt lärandesystem, med ett övergripande mål - att förbättra hälsan.

Janusinfo - innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Webbplatsen är även informationskanal för Stockholms läns läkemedelskommitté.

Doktorerna.com - bästa medicinska länkarna, lära sig mer och växa som läkare.

E-hälsoinsitutet i Kalmar - mötesplats och sam-verkansyta för olika intressen och kompetenser som vill förbättra och utveckla IT-stöd för hälso- och sjukvård.

Esther är ett nätverk för utveckling av äldrevården på Höglandet.

FORSS – Forskningsrådet i Sydöstra Sverige

Forum for Health Policy - en webbplats och mötesplats för kunskapsbaserad dialog om health policy / hälsopolitik. Ägare: Vårdalstiftelsen, Vinnova.

Idébanken - Örebro läns landstings idébank är öppen för idéer och goda exempel från det egna och andra landstings förbättrings- och utvecklingsarbete

Idébanken för kommuner och landsting – en sökmotor/webbplats med goda exempel om Sunt liv om utvecklingsarbete i kommuner och landsting.

IHE – Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.

IPULS (nytt fönster) – Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige.

Lean sjukvård - en mötesplats på nätet för alla som är intresserad av Lean sjukvård med artiklar, information om kurser och konferenser med mera.

Patientskadeförsäkringen – en webbplats som ägs tillsammans av LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och PSR, Personskadereglering AB.

SIQ.se – Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ)

Äldreportalen - en mötesplats för goda exempel och erfarenhetsförmedling kring utvecklings- och förbättringsarbete på äldreområdet. Äldreportalen är en vidareutveckling av Kompetensstegens välbesökta webbplats – ett gemensamt initiativ av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet

Databaser inom medicin med mera

Via Region Jönköpings läns bibliotek


 

Webbplatser om kvalitet och utveckling för näringslivet

Industriella utvecklingscentrum i Sverige – IUC, finns bland annat i Gnosjö. Ägs av näringslivet.

Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK)
SFK är ett ideellt förbund, öppet för alla som är intresserade av att arbeta med, främja och utveckla kvaliteten på svenska varor och tjänster.

 

Nationella kvalitetsregister

Goda grannar

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister - en webbplats hos SKL

QRC/Stockholm - Kvalitets-
registercentrum
 - stödjer kvalitetsregistren regionalt och nationellt i utveckling av drift, förbättringsarbete, forskningsstöd och resultatanalys

RCC - Regionalt Cancercentrum - inom Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län

RCSO - Registercentrum Sydost - nod för kvalitetsregister i sydöstra Sverige

Samverkan för utveckling

Seniordialogen - Landstinget och kommuner

Regionalt Koloncancerprojekt - webbplats om arbetet och många goda idéer

Nationellt

 • OmVård - jämförelser av vård med kvalitetssäkrade data
 • SverigeDirekt – en sajt för att hitta snabbt och rätt till myndigheter i Sverige
 • Läkemedelsverket
 • Nepi – Statlig stiftelse för bättre användning av läkemedel.
 • 1177.se – råd och vård på internet och telefon; tipsa gärna patienter om denna webbplats! (före detta Sjukvårdsrådgivningen).
 • Socialstyrelsen
 • Socialstyrelsens sida om patientsäkerhet
 • SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering.
 • SBU:s upplysningstjänst
 • Famna - branschorganisation för non profit vård och social omsorg

Landsting och samverkan

Universitet och högskolor

Kommuner

 

Uppdaterad: 2019-10-25
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion