Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Lärmodeller presenterades vid två kvalitetskonferenser i Göteborg, april 2016

Väckte stort intresse!

Samtal kring ett av borden.

Samtal kring ett av borden.

  • Projektet LÄRMODELLER deltog med posterpresentationer på Nationella kvalitetsregisterkonferensen i Göteborg den 12 april 2016, se i spalten till höger de postrar som visades.
  • Projektet LÄRMODELLER var också med vid konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg den13-15 april, dels med en poster, dels med ett lunchseminarium.

Namnet på den utställda postern var ”LEARNING MODELS, when using quality registries in educational  programs in Medical and Health Sciences - for the benefit of health care improvement”. Lunchseminariet var en timme långt och ämnet ”Students and Junior Healthcare Professionals Programme”.

I ett fullsatt rum med nyfikna deltagare presenterades en övergripande introduktion av Lärmodellprojektet med fokus på utveckling och implementering av kvalitetsregister för ett interprofessionellt lärande i samverkan mellan lärosäten, klinisk verksamhet och registercentra.

Därefter fick deltagarna med lunchpåse i handen vid runda bord ta del av erfarenheter, lärdomar och resultat från fem geografiskt utspridda projekt i Sverige.

Deltagarna bestod av studenter, lärare och nyutexaminerade läkare och sjuksköterskor från många olika länder. En hög aktivitetsnivå runt borden rådde och avslutades med en utvärdering via en webblänk där frågor besvarades om seminariet var energigivande, inbjudande, socialt, gav nya upptäckter och var givande. Lunchsessionen fick en mycket bra utvärdering.

Väckte nyfikenhet!

Målsättning var att organisera ett interaktivt seminarium och låta deltagarna erfara och uppleva hur och vad kvalitetsregister kan bidra till inom utvecklingen av vården. Vi ville öka deltagarnas nyfikenhet och intresse till att fundera över vad detta kan innebära för dem på hemmaplan. Det verkade fungera och var också mycket givande för projektets medlemmar.

Nästa presentation

Härnäst kommer projektet den 2 maj att presentera sitt arbete på konferensen Nationella Kvalitetsregister i specialistutbildningarna för sjuksköterskor.

Projketet Lärmodeller har också fått ett abstract accepterat för en muntlig presentation på "All Togethter Better Health VIII" (ATBH) konferensen i Oxford hösten 2016.

Något vi får återkomma till.

Ylva Fredholm Ståhl
projektledare

Samtal vid ett av de andra borden. Här Staffan Pelling som talar.

Stort intresse. Det fanns ett mycket stort intresse för interprofessionellt lärande och för det interprofessionella teamets betydelse för att lyckas i förbättringsarbete. Likaså blev själva nyttan av att ha kvalitetsregister en aha-upplevelse för många deltagare.

 

 

                                         

 

 

Postrar om Lärmodeller

Här är de postrar som presenterar projektet övergripande och delprojekten var för sig (alla som pdf-fil):

Delprojekt poster

Uppdaterad: 2016-08-24
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion