Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Ögonsjukvård, landstinget i Kalmar län

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Landstinget i Kalmar län. Vårdriktlinjer framtagna av medicinsk program- processgrupp inom hjärtsjukvård och regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Uppdaterad: 2018-05-14
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster