Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Metodikum - För Instruktörer

På den här sidan publiceras information och dokument för instruktörer på Metodikum.

Bokning av Metodikums lokaler och utrustning görs i Metodikums bokningssystem.

Nya lokaler i Jönköping (öppnas i nytt fönster)

Nya lokaler i Eksjö (öppnas i nytt fönster)

 

När det inte gått som det ska, något saknats eller gått sönder, kontakta Metodikum, Support och återkoppling 

 

I lärandekalendern finns tillfällen för Metodikums instruktörsutbildning "Klinsim 1 - Kunskap och lärande", "Klinsim 2 - Design för kunskap och lärande".
Du hittar även tillfällen vi kallar för "SimLab" och är tillfällen som du kan anmäla dig till för att samtal kring pedadogik och få support på simulatorer och teknik.

 

Begrepp på Metodikum

SimLab - Mötesplats för dig som är instruktör eller har utbildningsuppdrag i din verksamhet. Tillfällen finns att hitta i lärandekalendern.

SimTech -

SimDay

Klinsim 1

Klinsim 2

RIU

Esther SimLab

 

Scenarioträning

En fullskalesimulering är en realistisk, klinisk situation där "patienten" är en avancerad simulator i fullskalemodell.

Simulering ger möjligheter att öva verklighetstrogna händelser där metodövningar vävs samman med träning i olika färdigheter som:

  • teamträning
  • kommunikation
  • beslutsfattande
     

För att simuleringen ska ge bäst utbyte krävs att deltagarna är aktiva, visar respekt för varandra och lever sig in i situationen.

Simulationen leds av en instruktör som guidar teamet genom scenariot, och debriefingen.

Övningarna kan filmas för att användas i debriefing och reflektion. Vad var bra? Vad kunde gjorts annorlunda?

För att alla ska känna trygghet i lärandet och efterföljande debriefing har alla som deltar i övning tystnadsplikt om det som görs och sägs.

Med SimMan 3G finns det möjlighet att "bygga" scenario utifrån befintliga behov och planeras tillsammans med "beställaren".

Exempelvis kan traumasituation, postoperativ vård, sepsis och medicinska tillstånd tränas.

 

Färdighetsträning

Med hjälp av avancerade datoriserade simulatorer och simulerade miljöer kan autentiska kliniska situationer skapas där individuella och teams färdigheter kan provas och tränas.

Anpassade, effektiva pedagogiska principer används för att träna praktiska sätt att tänka och agera i den kliniska vardagen.

Färdigheter som kan tränas är t ex sugning av övre och nedre luftvägar, venpunktion och kateterisering under handledning eller på egen hand.

Möjligheterna för träning styrs efter verksamheternas behov och önskemål.

 

 

 

 

Uppdaterad: 2022-08-25
Magnus Berndtzon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion