Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Hjärtsjukvård, Region Jönköpings län

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län. Vårdriktlinjer framtagna av medicinsk processgrupp Hjärtsjukvård och regional medicinsk programgrupp Hjärtsjukvård.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Aortasjukdomar

Arytmier

Hjärtsvikt

  • Akut hjärtsvikt och lungödem
  • Kronisk hjärtsvikt

Kardiogenetik

Kardiomyopatier

  • Hypertrof kardiomyopathi

Klaffsjukdomar

Kranskärlssjukdomar

Perikardsjukdomar

Prevention

Övriga kardiologiska sjukdomar

  • Barnperspektiv vid hjärtsjukdom
  • Graviditet och hjärtsjukdom
  • Lungemboli
  • Perikardiocentes och intraperikardiell kateterinläggning

Ansvariga

Region Jönköpings län

 

 

Processgrupp

Processgrupp Hjärtsjukvård

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial hjärtsjukvård (begränsad behörighet, nytt fönster)

Mer information

Kommentar

Samarbete mellan: Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Värnamo sjukhus

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m, TSFS 2010:19 (pdf, nytt fönster)

Lokala styrdokument

  • Höglandssjukhuset i Eksjö
  • Länssjukhuset Ryhov
  • Värnamo sjukhus
Uppdaterad: 2020-03-04
Rose-Marie Vahlund, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion