Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Hjärtsjukvård, Region Jönköpings län

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län.
Vårdriktlinjerna är framtagna av medicinsk processgrupp hjärtsjukvård respektive regionalt programområde hjärt- och kärlsjukdomar.

Aortasjukdomar

Arytmier

Hjärtsvikt

  • Akut hjärtsvikt och lungödem
  • Kronisk hjärtsvikt

Kardiogenetik

Kardiomyopatier

  • Hypertrof kardiomyopathi

Klaffsjukdomar

Kranskärlssjukdomar

Perikardsjukdomar

Prevention

Övriga kardiologiska sjukdomar

  • Barnperspektiv vid hjärtsjukdom
  • Graviditet och hjärtsjukdom
  • Lungemboli
  • Perikardiocentes och intraperikardiell kateterinläggning
Uppdaterad: 2021-04-16
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion