Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Neurosjukdomar, sydöstra sjukvårdsregionen

Landstingen i Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Ansvarig

Patrick E Vigren
Ordförande i regional medicinsk programgrupp neurosjukdomar
Sydöstra sjukvårdsregionen

Piotr Kobylanski, Landstinget Kalmar

Patientinformation

Hjärt-Lungfonden, Vad är stroke? (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-14
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster