Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Behandlingsrutiner och PM, Region Jönköpings län

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län. Vårdriktlinjer framtagna av sektion chefläkare och patientsäkerhet, Region Jönköpings län.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Mer information

Fastställt av Sektion chefläkare och patientsäkerhet, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare