Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Till dig som är personal i vård och omsorg

Senior alert vänder sig till alla yrkesgrupper och verksamheter inom vård och omsorg. Genom att arbeta med förbättringar i vardagen skapas mervärde.

 

Senior alert är mer än ett kvalitetsregister, det handlar om ett helhetstänkande som bidrar till ett systematiskt arbetssätt med hjälp av:

 

  • Registrering i kvalitetsregister
  • Preventivt arbetssätt
  • Reflektera över resultat
  • Förbättringsarbete

 

Fyrfältaren.

 

 

 

 

Logga in i registret

Uppdaterad: 2020-12-14
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion