Region Jnkpings ln Senior/närstående
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Till dig som är senior/närstående

I kvalitetsregistret Senior alert samlas information in om insatta vård- och omsorgsåtgärder gällande trycksår, undernäring, fall, munhälsa och blåsdysfunktion. Uppgifterna är baserade på personuppgifter och samlas in vid vårdmöte i kommunal verksamhet, på vårdcentralen eller på sjukhuset. Registret är därmed en stor kunskapskälla och möjliggör ett gemensamt lärande om arbetssätt som identifierar, förebygger och förhindrar skador.

Registret gör det möjligt att hämta data online och därmed kan varje verksamhet följa sina egna resultat. Senior alert fungerar också som en källa för forskning.

Uppdaterad: 2018-08-21
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion