Region Jnkpings ln Student/forskare
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Till dig som är student och/eller forskare

Kvalitetsregistret Senior alert innehåller information om riskbedömningar för trycksår, undernäring, fall, munhälsa, blåsdysfunktion, insatta vård- och omsorgsåtgärder och vilken effekt åtgärderna har haft.

Viktig kunskapskälla

Registret är därmed en kunskapskälla för alla och möjliggör ett gemensamt lärande om arbetssätt som identifierar, förebygger och förhindrar skador.

Registret gör det möjligt att hämta den egna verksamhetens data online och därmed följa de egna resultaten på flera statistiknivåer. Senior alert fungerar också som en källa för studenter och forskare.

Senior alert handlar om trygghet för den äldre. Det innebär att vi arbetar med ett förebyggande arbetssätt, det vi kallar Vårdprevention.

Uppdaterad: 2019-10-23
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion