Region Jnkpings ln Chefer/ledare
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Till dig som är chef/ledare

Kvalitetsregistret Senior alert innehåller information om insatta vård- och omsorgsåtgärder och vilken effekt åtgärderna har haft. Registret är därmed en kunskapskälla för alla och möjliggör ett gemensamt lärande om arbetssätt som identifierar, förebygger och förhindrar vårdskador.

Registret gör det möjligt att hämta den egna verksamhetens data online och därmed följa de egna resultaten på flera statistiknivåer. Senior alert fungerar också som en möjlighet för chefer och ledare att följa resultat för den egna organisationen eller enheten.

Senior alert handlar om trygghet för den äldre. Det innebär att vi arbetar med ett förebyggande arbetssätt, det vi kallar Vårdprevention. Läs mer om Vårdprevention här!

Logga in i registret

Uppdaterad: 2017-07-25
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion