Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Hjärtsjukvård, region Östergötland

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Östergötland. Vårdriktlinjer framtagna av medicinsk program- processgrupp inom hjärtsjukvård och regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Aortasjukdomar

Arrytmier

Hjärtsvikt

Kardiogenetik

Klaffsjukdomar

Kranskärlssjukdomar

Uppdaterad: 2018-05-14
Rose-Marie Vahlund, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion