Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Habiliteringcentrum, Region Jönköpings län

Barn- och ungdomshabiliteringen respektive vuxenhabiliteringen erbjuder insatser till personer som har medfödd funktionsnedsättning såsom utvecklingsstörning, rörelsehinder eller autism. Insatserna erbjuds också personer som har fått funktionsnedsättning senare i livet på grund av hjärnskada efter olycka.

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län. Vårdriktlinjer framtagna av medicinsk processgrupp inom Habiliteringscentrum.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Region Jönköpings län

 

 

Ansvarig

Kristina Brengesjö
Verksamhetschef
Habiliteringscentrum
Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2018-05-14
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster