Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

Introduktion till kunskapsbankenKunskapsbank
- För ett bra liv varje dag

Syfte med kunskapsbanken

Målet är att tillsammans i teamet med den äldre personen skapa ett bra liv varje dag. Du kan använda denna kunskapsbank som en strukturerad utbildning och genomföra den på egen hand eller i grupp, men det praktiska arbetet, reflektionerna och utvärderingen - blir det bättre?, gör ni bäst tillsammans i det dagliga arbetet. Det kan vara bra att ha någon i teamet som håller ihop gruppen.

 • Ge kunskap och praktiska exempel om hur vi kan arbeta
  med förebyggande åtgärder
 • Utveckla synsättet kring det förebyggande arbetet
 • Väcka nyfikenhet och ge inspiration till nya arbetssätt

Det är kostnadsfritt att använda kunskapsbanken.

Så här kan du använda kunskapsbanken

Investera med kompetensutveckling! Använd kunskapsbanken som ett strukturerat stöd för att förbättra ert förebyggande arbete i Senior alert genom att:

Kunskapsbanken erbjuder i varje område frågor för diskussion och reflektion som du och dina arbetskamrater kan använda för att komma fram till hur just ni når framgång i ert arbete. Frågorna är tänkta att vara ett stöd i ditt lärande men också för arbetsgruppens fortsatta utveckling av arbetssätt och rutiner. Om du genomför utbildningen själv, tänk på att lyfta frågorna i din arbetsgrupp.

Studieguide

Det går att använda kunskapsbanken som en strukturerad utbildning. Som hjälp finns en studieguide.
Studieguide (pdf, nytt fönster)

Materialet

Det finns en utskriftsvänlig version av Kunskapsbanken som kan användas som utbildningsmaterial. Detta används med fördel tillsammans med studieguiden. Utbildningsmaterial (pdf, nytt fönster)

Nytta för dig

 • Du får ökad trygghet i att arbeta med vårdpreventiva åtgärder
 • Du får redskap och praktiska exempel för att förenkla i vardagen och vara ett bra stöd för den du är till för
 • Kunskapsbanken bidrar till att du utvecklas och stärks i din yrkesroll

Ett seniorperspektiv

Inspireras av Rolf Bardon, 67 år (1:19 min)

                                                                                                                                            

”Det har alltid varit viktigt för mig att ta hand om min egen hälsa. Att ha kunskap om vad jag ska göra och hur jag kan göra på bästa sätt - att själv kunna påverka hur jag mår,
då känner jag mig som tryggast. Jag tror, att den dagen då jag har behov av vård- och omsorgskontakter, kommer detta fortsätta att vara av stor betydelse för mig.
Jag vill att vårdpersonalen frågar mig – vad är viktigt för dig?
Och att jag får vara med och forma hur vården ska vara och att den ska vara av bästa kvalitet och utgå från
hur jag har det” och mina livserfarenheter.

Om lärande

Alla har sitt favoritsätt att lära sig på. Utbildningen innehåller därför både text, filmer, avsnitt för reflektion och praktiska exempel. 

Lärande i det dagliga arbetet handlar om att våga prova nytt, träna på det du har lärt dig och sprida nya arbetssätt i gruppen. Utvärdera sedan om förändringarna har lett till en förbättring. Målet är att ni lär er tillsammans och delar era erfarenheter med varandra.

Samband mellan områdena i Senior alert

Om en person har risk inom ett område i Senior alert så kan det leda till flera problem. Här ges några exempel:

 • Ett fall kan leda till sängliggande och då ökar risken för trycksår
 • Om personen har ett trycksår så kan rehabiliteringen försenas och det kan påverka personens livskvalitet
 • Besvär med munhälsa kan leda till att det är svårt att äta och detta i sin tur kan leda till ofrivillig viktnedgång
 • Urinträngningar gör att man behöver gå på toaletten oftare, kanske på natten och då ökar fallrisken

Nu sätter vi igång

Tillsammans kan vi bli ännu bättre. För att göra skillnad för de vi är till för behövs ökad kunskap och bra arbetssätt. Det ska vara lätt att göra rätt! Värdegrunden leder oss framåt. Vi är redo att sikta högre!

Kom ihåg att din roll och ditt arbete är värdefullt!

Annat kring kunskapsbanken

 

©Senior alerts Kunskapsbank är framtagen av Senior alerts styrgrupp och Senior alerts seniorråd
Senior alert, nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg 
Qulturum, Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2017-04-27
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion