Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

Vad händer i kroppen när vi blir äldre?Kunskapsbank

Avsnittet handlar om det naturliga åldrandet.

Till stor del kan vi påverka åldrandet. Cirka 2/3 av hur vi åldras, och hur vi mår beror på yttre faktorer som till exempel livssstil och matvanor och är sådant som vi kan påverka själva. Ungefär 1/3 av hur vi åldras beror på inifrån bestämda faktorer och drabbar alla. Dessa faktorer kan vara bara att känna till så att man kan arbeta för att främja ett gott åldrande.

Hälsosamma levnadsvanor har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten oavsett ålder. Delaktighet och inflytande är också betydelsefullt för en god hälsa. Vår personlighet, vår kreativitet och vårt "psykologiska" jag fortsätter att utvecklas hela livet.

Inspireras av Elsa Ask, en personlig berättelse om tankar kring åldrande (4:13 min)

Redan vid medelåldern sker förändringar i kroppens organ och funktioner som det är viktigt att anpassa sig till. Hur vi åldras beror på olika samverkande funktioner som arv, livsstil och sjukdom.

 • Leder och muskler blir stelare.
 • Muskelmassan minskar. Istället ökar andelen fett i kroppen vid stigande ålder.
 • Urinblåsans funktion påverkas. Tänjbarheten minskar och förmåga att koncentrera urinen under natten minskar. Normalt är att kissa 4-8 gånger, per dygn, någon gång på natten är normalt.
 • Synen påverkas. Linsen i ögat grumlas och synen försämras. Mörkerseendet försämras.
 • Hörseln påverkas. Höga toner blir svårare att höra liksom att höra tal i bullrig miljö.
 • Balansförmågan påverkas av förändringar i syn, balansorganet i örat och muskelmassan.
 • Förmågan att känna törst förändras.
 • Energibehovet minskar med ökande ålder.
 • Aptiten och smakupplevelse kan påverkas.
 • Vikten påverkas. En normal viktnedgång är 0.5 kg/år efter 70 år.
 • Huden påverkas. Huden blir mindre töjbar, torrare och tunnare.
 • Munnen och slemhinnorna påverkas. Slemhinnorna blir tunnare. Munnens muskler försvagas och tandköttet drar sig ofta tillbaka.

Inspireras om det normala åldrandet av Marie Ersth Bravell, docent i gerontologi, äldrestrateg, (Del 1 19:07 min, Del 2 20:49 min)

Reflektera och diskutera

Hur kan du i ditt arbete inspirera den äldre att anpassa sig till kroppens förändringar för att ha ett bra liv varje dag?

I avsnitt Hälsosamma levnadsvanor ges tips och råd kring anpassning till de förändringar som sker i kroppen vid ökande ålder, de områden Senior alert berör och vilket stöd du som personal kan ge.

 

Uppdaterad: 2017-03-31
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion