Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Lärmodeller för kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete

Hur kan vi använda resultat från kvalitetsregister för att utveckla hälso- och sjukvården?.

 

Lärmodeller – vad är det för något?

Lärmodeller handlar om hur lärande sker. I de flesta utvecklingsprojekt finns en lärmodell, ett antagande om hur lärandet går till och organiseras, utan att den är tydligt beskriven. Det är en av anledningarna till varför det är svårt att kopiera goda exempel.

Vad vill Nationella Plattformen med lärmodeller?

Plattformen vill etablera förbättringskunskap som ämne inom hälso- och sjukvårdens utbildningar och öka samverkan mellan högskolor, universitet, studenter, medarbetare i fort- och vidareutbildningar, professionsföreningar, organisationer och myndigheter. Målet är att rusta morgondagens medarbetare med kunskaper om förbättringsarbete, så att verksamheter utvecklas och patientvärdet höjs. För det behövs goda lärmodeller.

Hur kan vi använda kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete?

Grunden i förbättringsarbete är att säkerställa att en förändring är en förbättring. Inom förbättringskunskapen betonas därför värdet av att mäta sina förändringar. Här kan kvalitetsregister spela en avgörande roll! Integrationen av förbättringskunskap och kvalitetsregister är ett spännande
utvecklingsområde och Plattformen har beviljats medel för att driva ett samverkansprojekt kring detta. Projektet heter Lärmodeller för kvalitets-register i vårdens förbättringsarbete.

Vad innebär projekt Lärmodeller 1?

Projektet drivs under 14 månader och består av 4 delar:

  1. Inventering av Goda exempel (september/oktober)
  2. Utlysning om medverkan (oktober)
  3. Aktiv projekt fas (VT 2013)
  4. Dokumentation och spridning (Sensommar 2013

Under den aktiva fasen kommer 3-5 samverkansprojekt att drivas våren 2013, med stöd av projektledningen. Kompetenser från Plattformen kan också bistå med stöd.

Vad är målet?

Målet är att stödja registrens användning i kliniskt förbättringsarbete och inom universitets- och högskoleutbildning. Målet är att testa och utveckla bra lärmodeller kring hur morgondagens medarbetare, tillsammans med dagens verksamheter, kan växla upp värdet av kvalitetsregister som hjälp i förbättringsarbetet.
 

För den Nationella Plattformen för förbättringskunskap

Bo Bergman
Ordförande i styrgruppen för Lärmodeller för kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete.

Annika Nordin
Projektledare för Lärmodeller för kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete.

Rapporter om projektet

Nu finns slutrapporten för projektet Lärmodeller 1 under fliken Rapporter!

Så här började det...

Pekplatta med text Vill du vara med...

Så bjöd vi in intresserade personer på lärosäten, arbetsplatser inom hälso- och sjukvården och andra organisationer att anmäla sitt intresse. 
Under hösten 2012 genomfördes 50 intervjuer och under 2013 fortsatte arbetet. 
I januari 2014 blev slutrapporten färdig. En del tester fortsätter på några lärosäten. Rapportera gärna fler resultat, skicka in till oss!

Projektbeskrivning

  • Projektbeskrivning och inledande projektplan (pdf, A4-dokument). Projektbeskrivning och plan för hur vård- och omsorgs- verksamheter och lärosäten i samverkan kan utveckla lärmodeller för kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete.
  • Folder om projektet (pdf, häfte)! - fyra sidor A5 med det mesta av texten från denna sida. Skriv ut filen som ett häfte: Öppna filen. Välj "Skriv ut". I ruta som visas finns"Sidhantering/Sidskala", klicka på rullisten och välj "Utskrift av häfte" (Gäller flera skrivare, kanske inte alla).

Slutrapporten

Text om slutrapporten 2014 och länk till slutrapporten

Uppdaterad: 2016-10-28
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion