Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

Prova nya idéer och arbetssättKunskapsbank

Avsnittet handlar om hur ny kunskap kan omsättas i vardagen. Att gå från idé till att i små steg prova nya arbetssätt som blir hållbara. Tips och idéer.

Vad har du lärt dig? Hur ser nästa steg ut?

Du behöver både din professionella kunskap och kunskap om förbättringsarbete för att kunna skapa ett bra liv varje dag för personerna du möter inom vård och omsorg. Det är bra att använda en struktur för förbättringsarbete och att pröva förändringar i liten skala. 

Det går inte att tänka sig in i ett nytt agerande. Man måste agera sig in i ett nytt tänkande. Prova i liten skala och lära.

Inspireras om Senior alert - en helhetssyn, att följa sina resultat, Thomas Schneider, kvalitetschef (0:52 min)

 

Filmer om att göra skillnad

Inspireras av Nordingrå hemtjänst i Kramfors (9 min)

Lyssna till hemtjänsten i Nordingrå i Kramfors, som berättar om sina framgångsfaktorer för ett lyckat arbete med Senior alert.

Inspireras av äldreboendet Gutenberg i Bollnäs (17 min)

Gutenberg gör skillnad för de äldre! - Äldreboendet Gutenberg i Bollnäs berättar hur de gör skillnad för de äldre genom strukturerat arbete med fallprevention och undernäring, vilket har gett resultat i form av mindre fallolyckor och minskad undernäring hos de äldre. 

Prova i liten skala och lära

Medarbetare på Särkivaaragården i Övertorneå visar hur de använder PGSA-hjulet på personnivå i sittförbättringsarbete.
Senior alert, Särkivaaragården, Övertorneå (pdf, nytt fönster)
Kontaktuppgift: Maria Viiri,
maria.viiri@overtornea.se

Reflektera och diskutera

Reflektera och diskutera med arbetskamrater kring följande:

  • Vilka idéer får du som kan förbättra arbetssättet?
  • Hur får du stöd, vem samarbetar du med för att kunna förnya?
  • Hur kan du bidra till att gå från idé till nya arbetssätt?
  • Hur bidrar du till att skapa ett klimat där man vågar prova sig fram till nya arbetssätt? 

I Senior alerts webbutbildning För att främja äldres hälsa, finns avsnitt om den vårdpreventiva processen och förbättringsarbete. Där finns verktyg, tips och idéer på hur du kan följa ditt arbete och utvärdera om det blir bättre. Du hittar utbildningen på Senior alerts hemsida under Utbildningar.
Webbutbildning Senior alert

Uppdaterad: 2017-04-26
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion