Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Forskning och utveckling om
hästen och den mänskliga hälsan

Kunskapsstöd för användande av hästunderstödda insatser

Kunskapen om hälsorelaterade effekter av att använda hästar i vård, skola och omsorg växer. Det finns vetenskapligt stöd för att hästunderstödda insatser samtidigt påverkar kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitetsförmåga och delaktighet samt påverkar personlighetsfaktorer och omgivningsfaktorer enligt ICFs nomenklatur. De vetenskapliga rapporterna och publikationerna belyser användningsområden, uppnådda effekter samt förklaringsmodeller som berör på vilka sätt insatserna påverkar människor ur ett terapeutiskt och pedagogískt perspektiv.

Hästunderstödda insatser passar väl in i begreppet evidensbaserad praktik där samverkan mellan klientens kontext och upplevda behov, bästa tillgängliga kunskap och terapeutens/pedagogens professionella kunskap och erfarenhet ska leda fram till val av insats.

Vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola pågår sedan 10 år tillbaka forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan. Programmet har som övergripande målsättning att bidra till allsidig kunskap om djurens betydelse, roll och funktion för människors hälsa, livskvalitet och välbefinnande. Forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt. Programmet koordineras av professor Gunilla Silfverberg

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till forskning som rör samexistens människa och häst.

Länkar:

http://www.esh.se/forskning/vardetik-med-livsaskadningsvetenskap/forskningsprogrammet-hasten-hunden-och-den-manskliga-halsan.html

https://hastforskning.se/sok-medel/utlysning-2018/

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

Kontaktpersoner

Lill Granath
Samordnare Folkhälsa
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-102176

Anne Sundberg
Samordnare funktionsnedsättning, jämställdhet och miljö
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 53 46 (mobil anknytning)

Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
T. 010-24 241 73, M. 070-545 06 05

Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
Tel. 010-24 242 11, 070-698 0100

Uppdaterad: 2018-02-21
Christofer Ahlberg, Medicin gemensamt, Medicinsk vård