Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vaccinationsstatistik

Folkhälsomyndigheten (ny sida)

Region Jönköpings län

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
010 24 22334

Uppdaterad: 2019-03-13
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion