Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Migranter, Region Jönköpings län

Migranter, till exempel asylsökande, flyktingar, anhöriginvandrare och personer som befinner sig i Sverige utan nödvändiga tillstånd (så kallade papperslösa), har rätt till inledande hälsoundersökning, akut hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård som inte kan vänta, akut tandvård och tandvård som inte kan vänta.

Asylsökande barn har rätt till samma vård som alla andra barn som bor i Jönköpings län.

Samlingssida med information och riktlinjer för Region Jönköpings län:

Riktlinjer för inledande hälsoundersökning av vuxna och barn (Fakta – kliniskt kunskapsstöd):

På smittskyddsenhetens sida för vaccinationer finns PDF:er med historiska vaccinationsprogram från andra länder:

På Region Jönköpings läns intranät finns kallelser till hälsoundersökning översatta till nio språk. Se rubriken Asyl, patientkallelser.

Adlongruppens migrationsprojekt för bättre hälsoundersökningar

Adlongruppen är ett kunskapscentrum för att utveckla gemensamma strategier för ökad kunskap och kompetens inom sexuell hälsa, hiv och sexuellt överförbara infektioner (STI). Adlonsamarbetet omfattar tre landsting och fem regioner, bland annat Region Jönköpings län.

Adlongruppen har fokus på sexuell hälsa, men har i sitt projekt ”Förbättrade hälsoundersökningar för migranter” arbetat för bättre genomförandegrad och kvalitet/innehåll i hälsoundersökningar för nyanlända migranter.

Adlongruppens migrationsprojekt (MIG-projektet, nytt fönster)

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010-24 22334

Riktlinjer Region Jönköpings län

Influensa - utbrott på flyktingboende

Skabb - utbrott på flyktingboende

Tarmsmitta - utbrott på flyktingboende

Övrig information

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har råd och information angående vaccinationer och vård och omsorg för asylsökande med flera:

 

Uppdaterad: 2017-08-24
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv