Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskyddsblad

Smittskyddsbladen är i grunden utarbetade av Smittskyddsläkareföreningen men anpassade med information som gäller i Jönköpings län.

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010-24 22334

Smittskyddsblad (översättningar)

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad till annat språk. Översättningar finns på deras webbplats.

  • I bokstavslistan klickar du på den bokstav som diagnosen börjar på.
  • Välj därefter diagnos.
  • Välj patientinformation.
  • Översatt språk hittar du uppe till höger när du klickar på Svenska.

Ett urval av översättningarna finns med Region Jönköpings län logga och kontaktuppgifter.

Smittskyddsblad (översättningar Region Jönköpings län)

Smittskyddsblad (översättningar Stockholm)

Säkerhetsdatablad för smittämnen

Säkerhetsdatablad för smittämnen, Folkhälsomyndigheten (ny sida)

Mer information

Smittskyddsbladen uppdateras kontinuerligt. Datum för uppdatering framgår av respektive smittskyddsblad.

Uppdaterad: 2019-08-05
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion