Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Handskar - material och användningsområden

Guide för val av operations- och skyddshandskar inom Region Jönköpings län.

Operationshandskar - sterila

Enkla och dubbla operationshandskar finns i tre material. Handskar i polyisopren är förstahandsval och bör alltid användas vid känd eller misstänkt latexallergi.

  • Polyisopren (fabrikat Biogel)
  • Neopren (fabrikat Gammex PF Dermaprene)
  • Latex (fabrikat Biogel, Gammex PF och Profeel)

Operationshandskar - produktinformation och artikelnummer

Skyddshandskar/Undersökningshandskar

Sterila och osterila skyddshandskar finns i flera material lämpliga för olika ändamål. Nitril är ett hållbart material som inte framkallar allergi.

  • Nitril (fabrikat Abena, Klinion och Medola)
  • Vinyl (fabrikat Vinyl Gloves Papyrus)
  • Copolymer (fabrikat Selefa)
  • Plast/PE (fabrikat Selefa)
  • Bomull (fabrikat Abena)

Skydds-/Undersökningshandskar - produktinformation och artikelnummer

Hållare

Handskar förvaras i hållare. Förpackningarna ska skyddas mot stänk och solljus.

Hållare för handskar - produktinformation och artikelnummer

Använda handskar

Beställa handskar

Alla handskar finns att beställa i Raindance.

Kontakt

Guiden är framtagen av vårdhygien och smittskydd, inköpsavdelningen, arbetsmiljöenheten och miljöansvarig inom Region Jönköpings län.

Allergi och hudproblem - Arbetsmiljöenheten
Inga-Lill Andersson Hjelm
(036-3)228 34

Avfall och miljöpåverkan
Catarina Strandroth

Vårdhygien och smittskydd
Per-Olof Svensson
(036-3)250 83, 070-212 19 34

Område inköp
Jenny Mak
tel (036-3)241 64, 076-724 90 99

Ingegerd Eriksson
(0370-6)971 40

 

Uppdaterad: 2015-08-20
Ingegerd Eriksson, Inköp, Verksamhetsstöd och service