Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien. Foto: Johan Werner

Smittskydd och vårdhygien

2018-12-06 14.35

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Trots att vi är inne i december är det fortfarande få fall av såväl influensa som norovirus.
Läs mer

2018-11-29 15.19

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Än är influensan inte här, men dessvärre råder det brist på influensavaccin i hela landet.
Läs mer

Uppdaterad: 2018-12-06
Malin Bengnér, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion