Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Fritid och friskvård för personer med funktionsnedsättning

Studier visar att ryttare med funktionsnedsättningar anger hästens inverkan på livskvaliteten som avgörande för att utöva sin fritidsaktivitet. Ridningen ger identitet som ryttare, fokuserar på vad man kan åstadkomma och inte på vem man är eller individens begränsningar.

Läs mer
Lundqvist Wanneberg, P (2014) Disability, Riding and Identity: A qualitative study on the Influence of Riding on the Identity Construction of People with Disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, v61 n1 p67-79 2014.

Hauge H (2013) Equine assisted activities for adolescents and the impact on social support and task specific mastery. Akademisk avhandling Norwegian University of Life Sciences

Med rätt stöd kan en person med funktionsnedsättning vara mindre funktionshindrad som ryttare än i sin vardag. Det handlar om tillgänglighet, information och möjligheten till rätt stöd och hjälp i vistelsemiljön. Med fritidsridning avses ridning då den funktionshindrade främst är ryttare. Ridsportförbundet arbetar för att göra ridsporten tillgänglig för alla.

Länk: http://www.ridsport.se/Tavling/Parasport/Attridaparidskola/

Smålands Ridsportförbund

Smålands Ridsportförbund är ett av de större distrikten i Sverige och drivs som en ideell förening med klubbarna som medlemmar. Distriktets klubbar har ca 13 800 medlemmar fördelat på 87 föreningar varav cirka hälften bedriver ridskoleverksamhet. Förbundet svarar för den regionala samordningen och utvecklingen.

Länk: http://www.ridsport.se/Distriktssajter/Smaland/

 

Ridsportanläggningen som resurs

Ridning är en folkrörelse i Sverige och tillgången till ridanläggningar är unik i världen. Det som saknar motstycke i andra länder, förutom verksamhetens omfattning, är att 70 % av landets ridskolor drivs av ideella föreningar med kommunalt stöd.

För ridföreningar som vill erbjuda aktiviteter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning finns flera möjligheter. En del ryttare behöver anpassade grupper, innehålls- och storleksmässigt, utifrån ryttarnas funktionsnedsättning. Andra ryttare kan delta i ordinarie verksamhet om verksamheten har förförståelse för funktionsnedsättningens villkor. Ibland kan det räcka att bara vara i stallet och att möta hästarna.

För att kunna erbjuda en anpassad verksamhet behövs tillgång till kunnig och engagerad personal, medhjälpare och lämpliga hästar. Anläggningens fysiska miljö ska ha god tillgänglighet och framkomlighet för rullstol samt hjälpmedel för uppsittning som ramp och personlift.

Verksamhetsexempel
 

Volt Ryttarförening

Volt Ryttarförening vid Moliden i Jönköpings kommun erbjuder ridning enbart till människor med någon form av funktionsnedsättning. Verksamheten riktar sig till särskola, fritidsverksamhet, dagverksamhet, föreningar och privatpersoner. Stor vikt läggs vid den sociala och fysiska delen med upplevelse, rörelse, avslappning, ansvar och självständighet.  Dagtid bedrivs verksamheten med anställd personal och kvällstid måndag till torsdag, två grupper/kväll med ideella ledare.

Volt Ryttarförening startade sin verksamhet hösten 2004 i liten skala. Syftet var att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ridning och hästaktivitet på egna villkor, i små grupper och utifrån individens intresse och möjlighet. Volts personal och ridledare har utbildning och erfarenhet inom omvårdnad, pedagogik och hästhantering.

Anpassad ridning vid Malmö Ridklubb

Malmö Ridklubb drivs som ideell förening. Redan år 1967 startade anpassad ridning för ryttare med funktionsnedsättning. Anläggningen har rullstolsramp, trappa och lift, välskolade hästar i olika storlekar och utbildad personal. Föreningen satsar också på aktiviteter som bygger på samvaron med hästen, exempelvis rykta, klappa för dem som behöver stöd för att kunna delta.

De särskilda grupperna för ryttare med funktionsnedsättning är mindre med cirka 5 ryttare per grupp och det finns en medhjälpare till varje elev och häst. Deltagarna har olika funktionsnedsättningar från multihandikapp till lindrig utvecklingsstörning. Ridklubben har också individuell fritidsridning för ryttare med funktionsnedsättning under vardagar. Ryttarna betalar samma lektionspris som övriga ryttare. Föreningens merkostnader i form av färre deltagare/grupp och medhjälpare täcks av bidrag från fonder som söks en gång per termin av föreningen.

Föreningen arrangerar sommartid dagridläger där i Klagshamn, där hästarna går på sommarbete. Grupperna består av 5-8 deltagare och deltagarnas ålder kan variera från åtta till femtio år. Ryttarna kommer från föreningens ridgrupper och många återkommer år efter år. Malmö Fritid ger bidrag till lägerverksamheten som är kostnadsfri för deltagarna.

Länk: http://malmoridklubb.se/ridskola/har-du-en-funktionsnedsattning-och-ar-intresserad-av-att-rida/

Vissmålen
Mer info kommer

Stockholms Handikappridklubb

Stockholms Handikappridklubb är exempel på en verksamhet som bedrivs inom ramen för en egen förening. Klubben har sin verksamhet förlagd till Ågesta Ridskola i Stockholm en dag per vecka. Föreningsverksamheten riktar sig främst till rörelsehindrade samt synskadade ryttare och kuskar (barn, unga och vuxna) som vill rida och/eller köra häst. Genom samverkan med ridskolan, kan både hästar och aktiviteter anpassas efter individens förmåga. Verksamheten, som omfattar ett femtiotal aktiva ryttare, bygger på ideella insatser och att det finns hästkunniga medhjälpare. Föreningen har lokalt aktivitetsstöd och söker varje år ekonomiskt stöd ur olika fonder för verksamheten

Länk: http://www.stockholmshandikappridklubb.n.nu/

 

 

 

 

Aktuellt

 

Kontaktpersoner

Lill Granath
Samordnare Folkhälsa
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-102176

Anne Sundberg
Samordnare funktionsnedsättning, jämställdhet och miljö
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 53 46 (mobil anknytning)

Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
T. 010-24 241 73, M. 070-545 06 05

Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
Tel. 010-24 242 11, 070-698 0100

 

Uppdaterad: 2018-02-21
Christofer Ahlberg, Medicin gemensamt, Medicinsk vård