Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Hästunderstödd terapi inom neurologisk rehabilitering

Beskrivning av hästunderstödd terapi inom neurologisk rehabilitering

En skada på hjärnan kan påverka en rad förmågor avseende till exempel rörelse, kognition och språk. Studier visar att träning efter en hjärnskada bör upplevas som meningsfull och innehålla aktiv problemlösning för att ge bästa resultat. Hästunderstödd terapi är ett exempel på en komplex och mångfacetterad aktivitet som tillgodoser dessa krav.

Att samverka med hästar ger möjlighet att erbjuda insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunikationen med hästen stimulerar till ett aktivt och engagerat deltagande. Samvaron med hästar ger utrymme för många olika känslor och kräver närvaro. Stallet och rutinerna kring hästarna erbjuder en miljö som är förutsägbar men ändå innehållsrik.

Läs mer

Silfverberg, G & Tillberg P (2008). Hästen i rehabiliteringen.  G. Silfverberg (Red.), Rehabilitering – en etisk utmaning för vården. Stockholm. Ersta Sköndal högskola Förlag.

Hästunderstödda insatser i form av Hästunderstödd terapi och aktivitet har i tidigare verksamheter och med stöd av forskning visat sig vara en lämplig rehabiliteringsform och form av låg- till medelintensiv fysisk aktivitet som passar målgruppen personer med neurologisk sjukdom eller skada.

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

Verksamhetsexempel

Förstärkt friskvård genom samverkan mellan Landstinget Dalarna, kommuner och ridklubbar, pdf (nytt fönster)

Studie stroke Göteborg

Kontaktpersoner

Lill Granath
Samordnare Folkhälsa
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-102176

Anne Sundberg
Samordnare funktionsnedsättning, jämställdhet och miljö
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 53 46 (mobil anknytning)

Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
T. 010-24 241 73, M. 070-545 06 05

Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
Tel. 010-24 242 11, 070-698 0100

Uppdaterad: 2018-02-21
Christofer Ahlberg, Medicin gemensamt, Medicinsk vård