Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Hästen som resurs inom habilitering

Beskrivning av behandlingsarbete med hästen som resurs inom habilitering

Ridning har varit en del av habiliteringens behandlingsarbete i Sverige sedan 1970-talet. Habiliteringens insatser syftar till att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Idag finns flertalet publicerade artiklar som tillsammans med den positiva beprövade erfarenheten ger en grund för evidensbaserad praktik. Habiliteringsenheterna har i många fall egen personal med terapeutisk kompetens och kunskap om hästunderstödd terapi. Klinikerna kan även köpa in tjänster från privata vårdgivare, vanligtvis sjukgymnast/fysioterapeut, men även andra professioner såsom arbetsterapeut, specialpedagog och logoped.

Läs mer

För personer med omfattande funktionsnedsättningar som inte har förmåga att själv motionera är en ridtur i skritt jämförbar med hög fysisk belastning mätt med HRV. Detta indikerar att de blir aktiva på hästryggen.

Artuso et al. 2012. Cardiac adaptation to Equestrian Rehabilitation: A Heart Rate Variability Analysis. Proceedings IVX Congress of Therapeutic Horse Riding.  

Syftet med ridningen är individuellt anpassat och kan vara att öka balans, postural kontroll, grovmotorik, att stärka muskulatur men också att träna kommunikation, social interaktion, förbättra självkänsla och att kanske på sikt hitta ett fritidsintresse.

Verksamhetsexempel

Behandlingsridning inom Habiliteringen & Hälsa, Stockholms läns landsting

De flesta habiliteringscentra i Stockholms läns landsting tillhandahåller behandlingsridning för barn med motoriska svårigheter, det vill säga rörelsenedsättning. Det är oftast fysioterapeut (sjukgymnast) eller arbetsterapeut som är ansvariga. En metodbok har tagits fram för att de olika enheterna ska kunna erbjuda likvärdig habilitering. Den beskriver det behandlingskoncept som utvecklats i verksamheten av personer som fördjupat sig i behandlingsridning och ger förslag på kliniskt viktiga utvärderingsformer.

Verksamheten är förlagd till olika ridanläggningar och ridskolor i länet. Förutsättningarna är olika vad gäller anläggningarnas faciliteter och utrustning, personalens kompetens samt hästarnas utbildning. Men också terapeuternas hästkunskap och utbildning skiljer sig åt. Vissa habiliteringscenter samarbetar för att få tillräckligt barnunderlag men också för att kunna bli tillräckligt många terapeuter. Barnen i åldrarna 4-12 år erbjuds vanligtvis ridning under en period av 1-2 år och 10 gånger per termin, 30-60 minuter per tillfälle. Insatserna utvärderas utifrån varje barns individuella mål.

Ridskolan som resurs i samverkan med habiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö har ridning i behandlingsutbudet och samverkan med Malmö Ridklubb. Insatserna bygger på att habiliteringsenheten har tillgång till utbildade ridsjukgymnaster/ridfysioterapeuter (benämning i Region Skåne). Habiliteringen hyr häst och medhjälpare av Malmö Ridklubb. De barn och unga som ansvarig sjukgymnast bedömer att det är lämpligt för kan slussas över till egen aktivitet i form av föreningens anpassade ridgrupper. Anläggningen har rullstolsramp, trappa och lift, specialutbildade hästar i olika storlekar och utbildad personal.

 

 

 

Aktuellt

 

Kontaktpersoner

Lill Granath
Samordnare Folkhälsa
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-102176

Anne Sundberg
Samordnare funktionsnedsättning, jämställdhet och miljö
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 53 46 (mobil anknytning)

Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
T. 010-24 241 73, M. 070-545 06 05

Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
Tel. 010-24 242 11, 070-698 0100

 

Uppdaterad: 2018-02-21
Christofer Ahlberg, Medicin gemensamt, Medicinsk vård