Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Häst för hälsa

2 hästar på en äng
Foto: Smålands Ridsportförbund

Kunskapen om hästens betydelse för människors psykiska och sociala välbefinnande ökar. Idag spänner hästunderstödda insatser över ett brett fält av terapeutiska, sociala och pedagogiska inriktningar där hästen och hästens miljö används i syfte att ge stöd och behandling. Det unika med de aktiviteter som samvaron med hästar erbjuder är den självklara kombinationen av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslomässigt engagemang samt djur och natur. 

Sverige är Europas näst hästtätaste land sett till antalet invånare. Ridning har utvecklats till en folksport genom det kommunala stödet till ridskolorna i kombination med ett omfattande ideellt föreningsarbete.  Hästsektorns tillväxt ger också underlag för näringsverksamheter och gör det möjligt för företag att utveckla sina affärer.

Samverkan
I september 2016 arrangerade Region Jönköpings län och Jönköpings kommun tillsammans med Stiftelsen Hippocampus en konferens på temat Verksamhet med hästen som resurs inom fritid, vård, skola och omsorg. Där presenterades forskning och olika verksamhetsexempel både inom och utom länet.

Nu fortsätter Region Jönköpings län och Jönköpings kommun att arbeta för att främja tillgängligheten till insatser och aktiviteter där hästen är en möjlig resurs för människors hälsa och livskvalitét.  Under fliken Häst för hälsa samlas fortlöpande information om verksamheter där hästen och hästens miljö kan fungera som en möjlig resurs för den mänskliga hälsan.

 

 

 

 

 

Aktuellt

Nätverk Häst för hälsa

Är du intresserad av att vara med i ett länsövergripande nätverk?

Ta kontakt med 
Marie Simonsson
Änggärdets ridskola och rehabilitering

Telefon: 0739 48 13 68

 

Att söka bidrag, fonder och stipendier

Smålands Ridsportförbund har tagit fram en lathund med tips om hur och var pengar kan sökas för att finansiera sin ridsportsverksamhet

Organisationer

Organisationen för hästunderstödda insatser, OHI, webbsida (nytt fönster)

Svenska Ridsportsförbundet

Certifiering

Certifiering av terapeuter/pedagoger, Organisationen för hästunderstödda insatser, OHI, pdf (nytt fönster)

Utbildning

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning terapi & specialpedagogik, Hästsportens folkhögskola, webbsida (nytt fönster)

Funktionsnedsättning & delaktighet - ledarutbildning, Hästsportens folkhögskola, webbsida (nytt fönster)

Kontaktpersoner

Lill Granath
Samordnare Folkhälsa
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-102176

Anne Sundberg
Samordnare funktionsnedsättning, jämställdhet och miljö
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 53 46 (mobil anknytning)

Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
T. 010-24 241 73, M. 070-545 06 05

Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
Tel. 010-24 242 11, 070-698 0100

 

Uppdaterad: 2018-11-27
Christofer Ahlberg, Medicin gemensamt, Medicinsk vård