Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Orosanmälan

När ett barn far illa eller du misstänker att ett barn fara illa ska en anmälan göras till Socialtjänsten i den kommun barnet bor i. I rutinbeskrivningen framgår när en anmälan ska göras, hur en anmälan görs, vem som anmäler, vad som ska anmälas och vad som händer när anmälan är gjord. Anmälan kan i ett akut skede göras muntligt till Socialtjänsten men ska snarast kompletteras med en skriftlig anmälan.

Uppdaterad: 2018-09-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion