Region Jnkpings ln Hälsocafé
plus.rjl.se/halsocafe
Symbol för Lärcafé - En del av Hälsocafé

Lärcaféer

Pedagogiken i  lärcafé bygger på ett samspel mellan personer med samma diagnos/symtom och vårdpersonal. En del i pedagogiken är att en erfaren patient/närstående ingår i gruppen, en annan del är att patientens/närståendes frågor styr innehållet i träffarna.

Uppdaterad: 2018-11-07
Patrik Svensk, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion