Region Jnkpings ln Hälsocafé
plus.rjl.se/halsocafe
Symbol för Återhämtning - En del av Hälsocafé

Återhämtning

En process som ägs av individen själv. För en person i återhämtning handlar det om att återta eller skapa hopp, mening, identitet och att ta makt över sjukdomen och det egna livet igen. ”En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län” arbetar för en mötesplats där ett ömsesidigt lärande med personal, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och anhöriga delar erfarenheter och kunskap med varandra. Projektet arbetar i co-production, samproduktion mellan personal och peers tillsammans, i bl a framtagande och genomförande av olika former av utbildningar.

Uppdaterad: 2018-11-07
Patrik Svensk, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion