Region Jnkpings ln Hälsocafé
plus.rjl.se/halsocafe
Symbol för Återhämtning - En del av Hälsocafé

Passion för livet

Passion för livet är ett program för seniorer och av seniorer. Programmet riktar sig till seniorer som tillsammans med andra vill lära sig mer om hälsa och göra förändringar i sin livsstil för att påverka hälsa och livskvalitet. Passion för livet går ut på att en mindre grupp seniorer träffas 6-10 tillfällen på så kallade livscaféer under ledning av utbildad handledare.

De teman som Passion för livet fokuserar på har enligt forskning en direkt påverkan på hälsa och livskvalitet: mat och dryck, fysisk aktivitet, social gemenskap, läkemedel, fallprevention med mera. Mellan livscaféerna provar deltagarna att göra egna förändringar utifrån aktuellt tema.

På livscaféerna får deltagarna inspiration till att pröva förändringar hemma, följa upp resultat, göra nya insikter och ökad förståelse för hur man genomför bestående livsstilsförändringar. Det handlar om att gå från ord till handling.

Passion för livet vill ge seniorer kunskap och verktyg för att skapa ett hälsosamt liv.

 

Läs mer om Passion för livet på sidan för Folkhälsa och Sjukvård: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/passionforlivet/

 

 

Uppdaterad: 2019-08-21
Patrik Svensk, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion