Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Kontaktvägar

Vårdcentralernas vårdsamordnare

Telefonnummer till vårdcentralernas vårdsamordnare

Höglandet

Länssjukhuset Ryhov

Värnamo sjukhus

Kommuner

Habo kommun

Jönköpings kommun

Mullsjö kommun

Privata vårdgivare

Höglandet

Se under Höglandet ovan och respektive ort

Jönköping

Mullsjö

Se under Mullsjö kommun ovan

Värnamo

Gislaved

Vårdcentralerna Bra Liv

Anhörigstöd

Idag är det många personer som är anhörigvårdare. Med anhörigvårdare menas den som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper eller stödjer en person som inte klarar vardagen på egen hand. Syftet med anhörigstöd är att bidra till en okad upplevelse av livskvalitet och hälsa hos den anhöriga.

Kommunernas stöd till anhörigvårdare

Anhörigstöd - Aneby kommun (nytt fönster)

Anhörigstöd - Eksjö kommmun (nytt fönster)

Anhörigstöd - Nässjö kommun (nytt fönster)

Anhörigstöd - Sävsjö kommun (nytt fönster)

Anhörigstöd - Tranås kommun (nytt fönster)

Anhörigstöd - Vetlanda kommun (nytt fönster)

Anhörigstöd - Värnamo kommun (nytt fönster)

Anhörigstöd - Gislaved kommun (nytt fönster)

Anhörigstöd - Vaggeryd kommun (nytt fönster)

Anhörigstöd - Mullsjö kommun (nytt fönster)

Anhörigstöd, äldre - Jönköping kommun (nytt fönster)

Anhörigstöd, funktionshinder - Jönköpings kommun (nytt fönster)

Anhörigstöd - Habo kommun (nytt fönster)

Övriga viktiga adresser:

Anhörigas riksförbund

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Hjälpmedelinstitutet Teknik och produkter för anhöriga som hjälper och vårdar närståenden

Uppdaterad: 2019-08-13
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion