Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Överenskommelser

Här finns alla gällande länsövergripande avtal och överenskommelser som upprättats mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län.

Avvikelser i samverkan

Barn och unga

Egenvård

Habilitering

Hemsjukvård

Överlåtelse av ansvar för hemsjukvård från Region Jönköpings län till kommunerna

Överenskommelse om tillämpning och samverkan

Inflytande och delaktighet

Läkarmedverkan

Missbruk och beroende

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Psykisk funktionsnedsättning

Smittskydd och vårdhygien

Uppdaterad: 2018-12-14
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion