Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Det är för tillfället fel på formulären för att skicka remisser och vi hänvisar till att ringa, skicka e-post eller skicka papperspost.

Vid misstanke om grå starr finns särskilda frågor i remissformuläret som patienten ska besvara. Fält markerade med * måste fyllas i.

Om patienten format YYYYMMDD-XXXX Om ja, ange språk
Anamnes
Höger öga Vänster öga Plötslig debut Långsam debut Debuttid m.m
Syn
nedsättning
Kontakt
linsproblem
Rött öga
Värk
Flugseende
Krokseende
Dubbelseende
Andra besvär
Ärftlighet
Status Datum (format: 2005-03-29)
Höger Vänster
Synskärpa ok *
Synskärpa korr *
Sfär *
Cylinder *
Axel *
Närvisus
Addition


Datum (format: 2005-03-29)
Höger Vänster
Synskärpa ok
Synskärpa korr
Sfär
Cylinder
Axel
Tidigare
ögonläkare

Datum (format: 2005-03-29)
Höger Vänster
Sfär
Cylinder
Axel
Prisma
Ögonläkarbesök
Katarakt

Vid katarakt-misstanke, fyll i patientens svar på frågorna

Bifoga dokument
Avsändare

Så här gör du

Fyll i "Frågor till patienten" vid misstanke om grå starr.

Var noga med att ange en korrekt e-postadress till dig. Du får ett e-postmeddelande när remissen är mottagen och registrerad.

Klicka på knappen "Skicka remissen" när du är klar. Informationen skickas via en säker förbindelse.

Klicka därefter på knappen "Skriv ut" om du behöver en utskrift på remissen.

Frågor besvaras av

Avdelningen för Folkhälsa och sjukvård
folkhalsaochsjukvard@rjl.se

Uppdaterad: 2021-03-05
Marie Streiby, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård