Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

s

Sydöstra sjukvårdsregionen utgörs av Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland.

Vi samarbetar för att främja en miljon invånares hälsa och tillgodose deras behov av hälso- och sjukvård och för att utveckla hälso- och sjukvården i hela sjukvårdsregionen.

Den här webbplatsen används för gemensam planering, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Kontakt

Frågor om sjukvårdsregionens samverkan
Regionsjukvårdsledningens stab

Frågor om webbplatsen
Anna Holmstrand

Genvägar

Handlingsplaner

Uppdrag och projekt

Vårdstatistik

Uppdaterad: 2018-08-13
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion