Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Kultur i vården – Kultur för hälsa

Folkhälsa, Region Jönköpings län arbetar regelbundet med att öka personalens kunskap och användande av kultur i det dagliga vård- och omsorgsarbetet.  Målet är att personer inom vård och omsorg inom Jönköpings län ska få ta del av kulturens stärkande, behandlande och rehabiliterande effekter.

Kultur och vårdmiljö påverkar vår hjärna och därmed hälsa & välbefinnande. På denna webbplats samlas länkar till senaste forskningen inom området.

Här kan du också beställa verktyg för att förbättra den rumsliga miljön i behandlingsrum, patientrum och dagrum för att bidra till ett ökat välbefinnande hos patienten.
 

 

 

Kontakt

Paula Bergman
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län036-32 42 11

Birgitta Ekeberg
Musikterapeut/sjuksköterska
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
036-32 30 07, 036-32 41 73

 

Kulturunderstödd rehabilitering

Kulturunderstödd rehabilitering är arbetslivsinriktad och vänder sig till personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller smärta.
Kulturunderstödd rehabilitering

Uppdaterad: 2018-10-17
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion