Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Socialt arbete och behandling med hästen som resurs

Kommunens sociala omsorgsarbete vänder sig till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Mål för den sociala omsorgen är att stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet samt ett aktivt och jämlikt deltagande i samhällsgemenskapen.

I landet finns goda exempel där hästanknutna verksamheter fungerar som en resurs i behandlingsarbete och som meningsfull sysselsättning för unga som befinner sig i riskzonen till en ogynnsam utveckling. Stallet är en terapeutisk miljö som både lockar och ställer krav. En miljö som ger möjlighet till möten, samtal, samvaro, lärande och utveckling. Hästens natur bidrar till en strukturerad vardag och ”känsla av sammanhang” (KASAM), som med hjälp och stöttning kan motivera till förändring.

För Daglig verksamhet enligt LSS kan samverkan mellan kommunen och hästanknutna verksamheter erbjuda många möjligheter.

Läs mer

Tuuvas M et al (2017) A healing relationship: Client´s experiences of the long-term relational significance of the horse in horse assisted psychotherapy, European Journal of Psychotherapy & Counselling. Volume 19, 2017 - Issue 3, pages 307-328

Carlsson C et al (2105) Mentalizing and Emotional Labor Facilitate Equine-Assisted Social Work with Self-harming Adolescents. Child and Adolescent Social Work Journal, ISSN 0738-0151, E-ISSN 1573-2797, Vol. 32, nr 4, 329-339 s.

Carlsson C (2017) Hästunderstött socialt arbete – ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal, Akademisk avhandling Linnaeus University Dissertations No 283/2017

Verksamhetsexempel

Stall Xena, ett behandlingshem för flickor

Stall Xena vid Solberga gård, strax utanför Västerås, erbjuder behandling kombinerat med en hästskötarutbildning till flickor, mellan 13 och 25 år, som befinner sig i riskzonen till en ogynnsam utveckling. Verksamheten leds av Marianne Tuuvas, leg psykoterapeut.

Behandlingsarbetet sker i en miljöterapeutisk form där kognitiv beteendeterapi med tonvikt på samspelet mellan individen och omgivningen är ett viktigt inslag.  Stall Xena tar emot flickor från hela landet.

Marianne Tuuvas, gjorde 2015 en studie, ”Hästassisterad psykoterapi, en läkande relation”. Resultatet visade på att hästen fungerat som en läkande relation och därmed genom det som kallas för en ”förvärvad trygghet” bidragit till att klienten förändrat en otrygg inre arbetsmodell av själv och andra till en trygg inre modell.

Länk: http://www.stallxena.com/

Nyckelbymodellen – hästassisterad aktivitet i Motala kommun

Motala kommun bedriver hästassisterad aktivitet, Hopp-HAA, i samverkan med Region Östergötland för unga vuxna med psykisk ohälsa. Arbetet utgår från evidensbaserade metoder och aktuell forskning. Verksamheten är förlagd till Stall Nyckelby (som också har ridskola) och pågår med två grupper per år under 12-veckor per grupp.

Syftet är att skapa meningsfull sysselsättning mot socialt behandlingsarbete i närområdet. Målgrupp är unga vuxna (16-24 år) med psykisk ohälsa i form av självskadebeteende, fobier och ångesttillstånd samt har svårigheter att klara praktikplats eller studier. Modellens utgångspunkt är att stallet fokuserar på det friska samt ansvarar för den praktiska utbildningen och arbetsledningen i stallet. Kommunen ansvarar för det terapeutiska arbetet.

Utvärdering av verksamheten visar goda resultat i form av förbättrad psykisk och fysisk hälsa. Andra positiva resultat är att deltagarna känner sig mer modiga och självsäkra samt får ökad motivation att ”ta tag i andra saker” i livet.

Länk: www.stallnyckelby.se

Stallyckan i Marks kommun

Stallyckan är en mindre hästgård belägen i Marks kommun som bedriver individanpassad Daglig verksamhet med sex platser som är godkänd enligt Borås stads valfrihetssystem, för personer med djur och naturintresse.  Den dagliga verksamheten, Kusehuset, är för personer som omfattas av LSS, personkrets 1.

I sitt dagliga arbete får arbetstagarna ta del av alla de sysslor som finns på gården och arbetet anpassas efter varje individs förmåga och önskemål. Verksamheten utvärderas utifrån dokumentation. Erfarenheten visar att riktiga arbetsuppgifter; ökar motivationen, stallet och djuren erbjuder möjligheter att utvärdera arbetsförmåga på ett positivt sätt, stallet som arbetsplats erbjuder utrymme att möta individuella behov.

Länk: http://www.stallyckan-mark.se

Aktuellt

 

Kontaktpersoner

Lill Granath
Samordnare Folkhälsa
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-102176

Anne Sundberg
Samordnare funktionsnedsättning, jämställdhet och miljö
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 53 46 (mobil anknytning)

Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
T. 010-24 241 73, M. 070-545 06 05

Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
Tel. 010-24 242 11, 070-698 0100

Uppdaterad: 2018-02-21
Birgitta Ekeberg, Folkhälsoarbete, RLK o Verksamhetsnära funktion