Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Hästen och stallet som pedagogisk resurs

För barn och unga med exempelvis neuropsykiatriska diagnoser samt kognitiva handikapp kan hästens miljö och de aktiviteter som är knutna till den bli en värdefull pedagogisk resurs. Aktiviteten kan vara förlagd på skoltid och ingå i det pedagogiska utbudet. Den kan även vara förlagd under skoldagens fritidstid med medföljande skolpersonal.

Förhållandet att hästens miljö bygger på rutiner och säkerhetsaspekter gör den strukturerad och till stor del förutsägbar. Det skapar en trygg och lugn miljö för barn och unga med svårigheter att klara oförutsägbara förändringar. Aktiviteterna bygger på faktiska behov, som kan användas i ett pedagogiskt syfte eller som en meningsfull fritidsverksamhet. 

För eleverna kan tiden i stallet exempelvis; inspirera till lek, behålla fokus i en aktivitet, stimulera utvecklande av mod och minskad rädsla, motivera och underlätta kommunikation, följa instruktioner, klara motgångar, uppleva känsla av att lyckas, lärande, självständighet, sist med inte minst – känna glädje.

Läs mer:

Kern J K et al (2011) Prospective trial of equine-assisted activities in autism spectrum disorder.

Altern Ther Health Med. 2011 May-Jun;17(3):14-20.

Bass M et al (2009) The Effect of Therapeutic Horseback Riding on Social Functioning in Children with Autism. J Autism Dev Disord (2009) 39:1261–1267, DOI 10.1007/s10803-009-0734-3

Verksamhetsexempel

Hästunderstödd verksamhet för barn- och ungdomar med autismspektrumdiagnos

Stiftelsen Hippocampus bedriver hästunderstödd verksamhet för barn- och ungdomar med autismspektrumdiagnos i Stockholms län på tre olika hästanläggningar. Verksamheten leds av leg.fysioterapeut Pia Tillberg, OHI certifierad i hästunderstödda insatser.

Stiftelsen samverkar med grundsärskolan samt erbjuder verksamhet för barn som kommer i privat regi. Samarbetet med skolans pedagoger utgår från att vistelsen i stallet och aktiviteten ska stödja läroplanens mål utifrån varje elevs individuella situation.

Länk: www.stiftelsenhippocampus.se

http://stiftelsenhippocampus.se/onewebmedia/Slutrapport%20AA%20f%C3%B6r%20publicering.pdf

 

Aktuellt

 

Kontaktpersoner

Lill Granath
Samordnare Folkhälsa
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-102176

Anne Sundberg
Samordnare funktionsnedsättning, jämställdhet och miljö
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 53 46 (mobil anknytning)

Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
T. 010-24 241 73, M. 070-545 06 05

Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
Tel. 010-24 242 11, 070-698 0100

Uppdaterad: 2018-02-21
Birgitta Ekeberg, Folkhälsoarbete, RLK o Verksamhetsnära funktion