Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Folkhälsa, vård och tandvård

Webbplatsen håller på att läggas ner och ersätts med vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-11-15
Viktor Karlsson, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion