Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Diagnostik

  • Biobank och vävnad
  • Klinisk fysiologi (undersökningar, prislista, kontaktuppgifter)
  • Laboratoriemedicin (provtagningshandböcker, prislistor, tidtabell provtagningstransporter, kvalitetskontroll patientnära analysverksamhet, kontaktuppgifter)
  • Röntgen (förberedelser inför röntgenundersökningar, svarstider, väntetider till radiologiska undersökningar, prislista, kontaktuppgifter)
Uppdaterad: 2019-10-21
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik