Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Om palliativ vård

Informationen är flyttad till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-12-23
Eivor Blomqvist, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion