Region Jnkpings ln Hälsocafé
plus.rjl.se/halsocafe

Om Levande bibliotek

Intresset är stort i hälso- och sjukvårdens olika verksamheter att ta del av erfarenheter och idéer från erfarna patienter och närstående. Patientlagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja delaktighet och självbestämmande. Här kan vi bli bättre. Det finns behov av att öka samverkan på flera olika nivåer.

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av att vara patient eller närstående? Har du tankar om hur hälso- och sjukvården planeras och genomförs och hur hälso- och sjukvården kan bli bättre? Då vill vi gärna ha din hjälp.

Vi har i regionen skapat ett ”Levande bibliotek” som fylls av personer som är beredda att bidra på olika sätt.


Vill du också vara med?

Vi behöver dina erfarenheter i flera olika sammanhang. Några exempel:

  • Berätta din berättelse för medarbetare inom olika verksamheter
  • Utveckling av till exempel informationsmaterial, vårdtjänster och digitala verktyg
  • Ingå i ett förbättringsteam tillsammans med medarbetare
  • Delta i workshops, seminarier eller konferenser
  • Bidra i utbildningssammanhang

Omfattningen på medverkan avgör du helt och hållet själv. Du förbinder dig inte att vara tillgänglig vid vissa tider. Men, det ger oss i hälso- och sjukvården möjlighet att ställa frågan till dig om du har ”rätt” profil för behovet.

Verkar det intressant?
Om du tycker det vill vi gärna ha en kontakt för att prata vidare, använd gärna kontaktformuläret.

Vill du boka en Levande bok till din verksamhet?

Fyll i Checklista - Inför patient/närståendesamverkan, soim du hittar i högerkolumnen.

Uppdaterad: 2022-04-21
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion