Region Jnkpings ln Patientstödjare
plus.rjl.se

Om patientstödjare

För att tillgodose det ökande behovet av aktiv medverkan från personer med patient- och eller närståendeperspektiv, finns idag ett antal personer inom regionen som benämns patientstödjare. Patientstödjare kan ingå i olika arbetsgrupper där patientperspektivet behöver lyftas fram, exempelvis i samband med utvecklingsarbete, verksamhetsförändring och planerad ny- eller ombyggnation.


Personer med egen erfarenhet har ett starkt förtroendekapital bland olika patientgrupper och kan vara bärare av information åt båda håll. Patientstödjare ersätter inte vårdpersonal utan är ett komplement till övriga professioner. De kan fungera som ett stöd och bollplank till patienten, bidra till brobyggande mellan patient och personal samt patienter emellan. Patientstödjaren kan bidra med ett annat perspektiv än det rent medicinska och på så sätt utgöra en resurs även för personalen.

Patientstödjare_2020 from Region Jönköpings län on Vimeo.

Kontakt

Patrik Blomqvist
patrik.blomqvist@rjl.se
070-247 87 17

Uppdaterad: 2020-09-03
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion