Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
http://plus.rjl.se/https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/patientnaraanalysverksamhet