Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
http://plus.rjl.se/https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/hjalpmedel/beslutsstod-vid-hjalpmedelsforskrivning/?accordionAnchor=33469