Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Beställning av diabeteshjälpmedel

Diabeteshjälpmedel beställs nu via Sesam LMN. För att kunna beställa behöver du ett förskrivarnummer.

Läs mer på hjälpmedelscentralens webbplats:
Hjälpmedelscentralen

Uppdaterad: 2018-10-26
Inger Fag, Inköp, Verksamhetsstöd och service